บริษัท เอ็มเวฟ มาร์เก็ตติ้ง จำกัด เชิญพวงมาลาถวายสักการะหน้าพระบรมฉายาลักษณ์  ในการพระราชพิธีบำเพ็ญพระราชกุศลสวดพระอภิธรรมพระบรมศพ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช

บริษัท เอ็มเวฟ มาร์เก็ตติ้ง จำกัด เชิญพวงมาลาถวายสักการะหน้าพระบรมฉายาลักษณ์ ในการพระราชพิธีบำเพ็ญพระราชกุศลสวดพระอภิธรรมพระบรมศพ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช

     

วันที่ 26 กรกฏาคม 2560 บริษัท เอ็มเวฟ มาร์เก็ตติ้ง จำกัด และบริษัทในเครือ ร่วมเป็นเจ้าภาพ และเชิญพวงมาลาถวายสักการะหน้าพระบรมฉายาลักษณ์ 
ในการพระราชพิธีบำเพ็ญพระราชกุศลสวดพระอภิธรรมพระบรมศพ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช 

เพื่อน้อมรำลึกถึง พระมหากรุณาธิคุณและถวายเป็นพระราชกุศล โดยมีประธานกรรมการบริหาร พร้อมด้วยคณะกรรมการ ผู้บริหาร พนักงานบริษัท เอ็มเวฟ มาร์เก็ตติ้ง จำกัด และบริษัทในเครือร่วมในพระพิธี ณ พระที่นั่งดุสิตมหาปราสาท ในพระบรมมหาราชวัง