เอ็มเวฟ ร่วมบริจาคชุด PPE แก่โรงพยาบาล สู้ภัย COVID-19

เอ็มเวฟ ร่วมบริจาคชุด PPE แก่โรงพยาบาล สู้ภัย COVID-19

ในวันศุกร์ ที่ 24 เมษายน 2563 บริษัท เอ็มเวฟ มาร์เก็ตติ้ง จำกัด ร่วมกับบริษัทในเครือ บริษัท ฮีลูเคเบิ้ล (ประเทศไทย) จำกัด, บริษัท เอแซด อามาทูเรน (ประเทศไทย) จำกัด และ บริษัท โกลเทค โนชั่น จำกัด ร่วมส่งมอบ ชุดป้องกันตนเอง PPE ให้แก่ โรงพยาบาลบางใหญ่ และ โรงพยาบาลไทรน้อย จังหวัดนนทบุรี เพื่อลดความเสี่ยงในการติดเชื้อให้กับบุคลากรทางการแพทย์ และสนับสนุนการทำงาน ร่วมถึงเป็นกำลังใจให้แก่บุคลากรทางการแพทย์ในการดูแลสุขภาพประชาชน และควบคุมการแพร่ระบาดของโรค COVID-19